Оценяване на писмените работи от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2019/2020 г.

Изх. №РУО1-11691/22.5.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министерство на образованието и науката с № 9105-178/22.05.2020 г., вх. № РУО 1-11591/22.05.2020 г., Ви уведомявам, че оценяването на писмените работи от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2019/2020 г., ще се осъществи, както следва:

ДЗИ по Български език и литература:

 • оценяването на изпитните работи стартира на 04.06.2020 г. в 09.00 ч.;
 • оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центрове;
 • дейностите на председателя, заместник-председателя и на супероценителите ще се осъществяват в Учебния център на МОН (гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 21 А).

ДЗИ по математика и география и икономика:

 • оценяването на изпитните работи стартира на 06.06.2020 г. в 09.00 ч.;
 • оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центрове;
 • дейностите на председателя, заместник-председателя и на супероценителите ще се осъществяват в Учебния център на МОН (гр.

София, ул. „Драган Цанков“ № 21 А).

ДЗИ по руски език, по немски език, по френски език, по испански език, по италиански език, по история и цивилизация, по философия, по физика и астрономия и по химия и опазване на околната среда:

 • оценяването на изпитните работи стартира на 06.06.2020 г. в 09.00 ч.;
 • оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центрове;
 • дейностите на председателя, заместник-председателя и на супероценителите ще се осъществяват в 105. СУ „Атанас Далчев“

(гр. София, ж.к. Дианабад, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7).

ДЗИ по английски език и по биология и здравно образование:

 • оценяването на изпитните работи стартира на 06.06.2020 г. в 09.00 ч.;
 • оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центрове;
 • дейностите на председателя, заместник-председателя и на супероценителите ще се осъществяват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7).

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище, които са включени в националните комисии за оценяване на писмените работи от ДЗИ, сесия май-юни за учебната 2019/2020 г., като осигурите участието им в процеса на оценяване за съответния период, без да бъдат ангажирани в учебния процес.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД