Партньорска среща по НП „Иновации в действие“ в 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

В периода 19. – 21. април се проведе партньорска среща по НП „Иновации в действие“, на която домакин беше 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, град София. Гостуващи училища бяха СУ „Епископ Константин Преславски“ – град Бургас – иновативно училище, ОУ „Отец Паисий“ – град Варна – неиновативно училище и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Сливен – неиновативно училище.

На 19. април 23.СУ „Фредерик Жолио – Кюри“, град София, посрещна гостите в актовата зала по стар български обичай с хляб и сол и български хора. Домакините разказаха за иновацията, която прилагат вече четвърта година. По време на мобилността за споделяне на добри практики гостите наблюдаваха интегративен урок „Нашата земя хубава“ по предмета иновативен свят. Той беше представен от учениците в иновативните 4.б и 3.в клас и техните класни ръководители главен учител в НЕ – София Бонева и младия специалист – Диана Димитрова.

Урокът е с иновативни елементи относно методите на преподаване, средата, съдържанието. Учениците показаха умения за учене чрез проучване, систематизиране и представяне на информация, умения в общуването на роден език, работа в екип, оценка и самооценка. Бяха застъпени ключовите компетентности от ЕКР и НКР. Гостите посетиха часове на иновативни паралелки. Проведе се „Кръгла маса“ и се подписа „Договор за приятелство“. Домакините заведоха гостите в Музей на град София, а след това разгледаха забележителностите на град София.

В последния ден се проведе награждаването на участниците в партньорската среща по НП „Иновации в действие“.