Пети международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

Изх. № РУО1-7319/20.03.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №РУО1-6868/14.03.2023 г. от РУО – Габрово Ви уведомявам, че предстои провеждането на Пети международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“, организиран от ДГ „Мики Маус“, гр. Габрово. Фестивалните събития ще се проведат на 03.06.2023 г. в Регионален етнографски музей на открито „Етъра“, гр. Габрово.

Материали и заявки за участие се изпращат до 15.05.2023 г. съгласно регламента на фестивала.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД