Пети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Изх. №РУО1-13457/05.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13180/01.04.2022г. от РУО – Велико Търново Ви уведомявам, че Община Свищов и Средно училище „Димитър Благоев“, гр. Свищов организират Пети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който ще се проведе на 4 юни 2022 г. в град Свищов. Могат да участват ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения. Срокът за подаване на заявки за участие е 5 май 2022 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на инициативата в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието и науката)