Пети Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1-35869/03.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-35662/01.11.2023 г. Ви уведомявам, че Нов български университет, департамент „Чужди езици и култури“, организира петия Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас, който  ще се проведе в събота, 25 ноември 2023 г., от 10.30 ч. до 12.30 ч. в сградата на Университета. Конкурсът ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, немски, испански, френски, италиански или руски език).

Предвидени са три индивидуални материални награди за участниците от всеки език, както и парични награди за трите най-добре представили се училища. Отличилите се ученици ще получат предимство при прием в програмите на департаменти „Чужди езици и култури” и „Нова българистика” (БП „Русистика”), ако изявят желание за това.

След конкурса  учениците ще имат възможност да разгледат университета и да се запознаят с условията за обучение и материалната база. Всички участници и организатори ще могат да поговорят неформално с преподавателите и студентите във филологическите програми на НБУ.

Краен срок за регистрация 20 ноември 2023 г. на следния линк: https://forms.gle/wxhWiC8LDtBF3mzQ6

При интерес към групово посещение на ученици с учител, моля да съобщите на имейл на адрес [email protected] името на училището, учителя и броя ученици, които ще участват в конкурса, както и да посочите чуждия език, с който ще участват.

Учениците следва да се регистрират индивидуално за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД