Петнадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1-6145/03.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на доц. д-р Марияна Николова – декан на факултет “Математика и информатика” на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, с вх. №РУО1-6068/03.02.2022 г. Ви уведомявам, че на 6 март 2022 г. ще се проведе Петнадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

Турнирът се организира от факултет „Математика и информатика“ към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и съдействието на

Регионално управление на образованието – Велико Търново и Съюз на математиците в България – секция “Великотърновски университет”.

Информация за турнира може да се следи и в страниците:

http://www.math-vt.com/ и https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2802&zid=164 .

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД