Пилотно издание на Младежкия фестивал „Българите, кои сме ние“

Изх. № РУО1-02.01.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-341/22.12.2023 г., с вх. №РУО1-41211/22.12.2023 г. Ви уведомявам, че предстои пилотно издание на Младежкия фестивал „Българите, кои сме ние“. Конкурсът, организиран от Сдружение с нестопанска цел „Арлекин“, се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Организаторите на фестивала си поставят за цел съхраняването на българските история, фолклор и традиции чрез създаването на филми и презентации с активното участие на младите хора в страната.

Фестивалът ще се проведе в периода от 31 май до 3 юни 2024 г. в град Сливница. Право на участие имат деца и младежи от 8 до 29 години.

Младежкият фестивал „Българите, кои сме ние“ съдържа конкурсна програма, майсторски класове и уъркшопи, като участниците избират в кое от направленията да се включат.

Организаторите са планирали провеждането на фестивала да бъде в два етапа. Първият етап включва изпращане на идеите до 15 февруари 2024 г. на електронен адрес: [email protected], а вторият етап – обучение, в което участниците заедно с професионален екип ще заснемат одобрените 10 най-добри идеи.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент и програма на Младежкия фестивал „Българите, кои сме ние“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО