„Писано яйце за Великден“

Изх. № РУО1-11648/10.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11040/04.04.2024 г. на Националния етнографски музей, приложено Ви изпращам информация за предстояща образователна програма, посветена на Великден.

 

Приложение:

  1. Информация за „Писано яйце за Великден“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД