Писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-134/09.04.2020 г.

Изх. №РУО1-8135/10.04.2020 г.               

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-134/09.04.2020 г.,  вх. № РУО1-7956/09.04.2020 г., относно дадените указания за ангажираност на учениците и учителите в дните от 13 до 16 април 2020 г. за учениците от I до XI клас, 16 април 2020 г. за учениците от XII клас за сведение и изпълнение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД