Писмо на Столична регионална здравна инспекция

Изх.№ РУО1-15199/24.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО 1- 15176/24.06.2020 г. във връзка със заповед № РД 01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждането на временни противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Приложение:

Писмо на Столична регионална здравна инспекция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД