Писмо № 9105-414/02.12.2020 г. на министерството на образованието и науката

Изх. № РУО 1-34336/02.12.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                                              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9105-414/02.12.2020 г. на МОН.

Приложение:

  1. Писмо № 9105-414/02.12.2020 г. на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД