Плакат за инициативата за изпращане на ученически картички в Космоса – #КОСМИЧЕСКА ПОЩА

Изх. № РУО 1-24780/16.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-23317/09.09.2020 г.,изх. № РУО 1-23923/11.09.2020 г., относно международната инициатива #КОСМИЧЕСКА ПОЩА, Ви уведомявам, че може да получите плакат, представящ инициативата, в работни дни в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим І“ №17, стая 422 в часовете от 9:00 до 12:30 часа и от 14:00 до 17:00 часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД