Подаване на данни за Списък – образец № 1 и 2 за учебната 2021/2022 година (Кампания 1)

Изх. № РУО1- 30663/23.09.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаването на данните за Списък – образец № 1 и 2 за учебната 2021/2022 година към дата 23 септември, 10.30 часа, не са подали никакви данни към НЕИСПУО:

Частно начално училище  Светилник
Частна детска градина  Малките принцове
62. Основно училище   Христо Ботев
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕРИХ КЕСТНЕР“
ЧДГ Успение на Пресвета Богородица ЕООД
Частна професионална гимназия Дарби ЕООД
Национално музикално училище  Любомир Пипков

 

Срокът за подаване на Списък – образец № 1 и 2 изтече на 20 септември 2021 г.

Срокът за утвърждаване на Списък – образец № 1 и 2 е 25 септември 2021 г.

С цел спазване на сроковете по подаване на данни, произтичащи от Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование е необходимо:

 

  1. Училищата и детските градини, които все още не са подали Списък – образец № 1 или 2 да изпратят доклад, в който да изяснят причините за това – ако има обективни причини за неподаването в срок те да бъдат описани (напр. някои от институциите са в процедура по закриване, но процедурата все още не е приключила) да предприемат незабавни действия за изпълнение на задълженията им;
  2. Във връзка с необходимостта от утвърждаване на коректни данни за институциите следва:
  • Директорите на институциите, в които има дублирани деца/ученици, да установят къде точно се обучава дублираното дете/ученик;
  • Директорите да изчистят дублираните деца/ученици от списъчния състав на ръководената от тях институция и да подадат в НЕИСПУО корекция (не актуализация) на Списък – образец № 1 или 2.

Разчитам на Вашата професионална отговорност!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД