Подготовка за осигуряване на подкрепяща среда

Рег. № РУО1-2088/ 27.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН, №9105-31/23.01.2020 г. с вх. № РУО1-1823/23.01.2020г., във връзка с   подготовката и осигуряването на подкрепяща среда при провеждане на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити на учениците и зрелостниците със специални образователни потребности през учебната 2019/2020 година, е необходимо да ни предоставите предварителна актуална информация за учениците и зрелостниците с нарушено зрение от всички училища на територията на областта, като попълните приложените формуляри  в срок до 30.01.2020 г.

Приложения:

Таблица 1. Справка за учениците с нарушено зрение от IV клас – НВО: https://forms.gle/bb94ozm6QcK2NkbH6

Таблица 2.  Справка за учениците с нарушено зрение от VII клас– НВО:    

https://forms.gle/Ut5cvLmEBtiEucrz7

Таблица 3.  Справка за учениците с нарушено зрение от X клас – НВО: https://forms.gle/epwo9uFMM2WS6ke48

Таблица 4. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити – ДЗИ:  https://forms.gle/fnJQxejhGnj2MGBz8

Таблица 5. Справка за учениците от IV клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт –НВО: https://forms.gle/YugLoddMypJ8psKq5

Таблица 6. Справка за учениците от VII клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО: https://forms.gle/tt5pWN96Cij7CRYV9

Таблица 7. Справка за учениците от X клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО: https://forms.gle/aptSRxcowteVT7Li8

Таблица 8. Справка за зрелостниците с нарушено зрение – ДЗИ:  https://forms.gle/vZm5b7pXc6LkoGws8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД