Подготовка на „картографиране“ на потребностите в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи

Изх. № РУО1-34280/14.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция №03-112-/7/13.09.2022 г. вх. № РУО1-33927/13.09.2022 г., Ви уведомявам, че Министерството на здравеопазването подготвя „картографиране“ на потребностите в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи включително по отношение на медицинския персонал за полагане на грижи,  на ниво област и регион за цялата страна. В тази връзка в срок до 16.09.2022 г. 13:00 часа, моля да попълните следния формуляр: https://forms.gle/yup3YTELYQNmcetB9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД