Подготовка на системата за организирането и провеждането на Националното външно оценяване (НВО) в края на IV клас през учебната 2019/ 2020 г.

ВАЖНО!

Изх. № РУО1-3174/ 06.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН вх. № 9105-46/ 05.02.2020 г. с вх. № РУО1-3097/ 05.02.2020 г. относно подготовката на системата за организирането и провеждането на Националното външно оценяване (НВО) в края на IV клас през учебната 2019/ 2020 г., Ви уведомявам, че на платформата https://competitions.mon.bg, в рубриката „Други“, са публикувани бланки за отговори за изпита по математика, примерен набор от задачи, аудиофайл с диктовка и обяснителни бележки за използване на материалите.

Достъпът до материалите може да стане на 06.02.2020 г., след като училището се регистрира и използва паролата, която му е предоставена за вход в платформата за олимпиадите и състезанията.

Моля, при проблеми с възпроизвеждащата техника за всяка зала за предстоящото НВО и при наличие на конструктивни препоръки по материалите, да ни предоставите своевременно обратна връзка на email: [email protected] .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД