Поддържане на бази данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование, Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-36790/04.10.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през учебната 2022/2023 година РУО – София-град продължава да поддържа бази данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование,  Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на следните линкове:

  1. Предприемачество:

https://forms.gle/7ANGL1N4VnKHxiJ78

  1. Гражданско образование:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLzIJg7GpfSHQO92bvk8z9LGQPg7EXIgMmyxqgm0KRJSXwDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  1. Здравно образование:
    https://forms.gle/EhRBEbnB18qEW9Y46
  2. Национален спортен календар:

https://forms.gle/JH4qy5dFnK5SxTWP8

  1. Националeн календар за изяви по интереси на децата и учениците:

https://forms.gle/y2kHb2Bz2fq1hctw7

 

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите, с които е участвала поверената Ви образователна институция, не по-късно от десето число на следващия календарен месец от провеждането им.

Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация в посочените линкове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД