Подписване на карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. № РУО1-31281/28.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, Ви уведомявам, че на 29.09.2021 г. /сряда/ от 14:00 ч. до 16:00 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експертите по организация на средното  образование, старши експерта по финансово осигуряване или старши експерта по професионално образование и обучение за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

 

Старши експерт по организация на средното образование: Стая: Райони за общинските неспециализирани училища:
Боянка Кънева 515 Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне и Възраждане,
Вилма Доминикова 512 Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост и Студентски
Атанас Паскалев/ Георги Пашов 501 Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика,Триадица и Слатина
Кристина Габровска 506 Красно село, Люлин, Овча купел, Средец иЛозенец,
Старши експерт по професионално образование и обучение:

инж. Велина Томова

410  

 

Държавни образователни институции, Банкя и Нови Искър

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД