Подписване на карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. № РУО1-27503/25.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, Ви уведомявам, че на 27.09.2019 г. /петък/ от 14:00 ч. до 16:00 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район или старши експерта по професионално образование и обучение за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора за учебната 2018/2019 година, както следва:

Старши експерт по организация на средното образование:

Стая:

Райони за общинските неспециализирани училища:

Боянка Кънева

515

Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево и Подуяне

Ваня Станчева

515

Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър и Слатина

Вилма Доминикова

512

Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост и Студентски

Емилия Йорданова

512

Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика и Триадица

Кристина Габровска

506

Красно село, Люлин, Овча купел и Средец

Старши експерт по професионално образование и обучение:

инж. Златка Иванова

410

Държавни образователни институции

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД