Поздравителен адрес от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката по повод 1 ноември – Ден на народните будители

Изх. № РУО1-35972/29.10.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам поздравителен адрес от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД