Покана за включване на училищата на територията на гр.София в отбелязването на Европейската седмица на спорта 23-30 септеври 2020г.

Изх. № РУО 1-22367/01.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерството на младежта и спорта с изх. № 04-05-80/04.06.2020 г., вх. № РУО 1-12990/04.06.2020 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Европейска седмица на спорта в България, в периода 23-30 септември 2020 г. Тази година Европейската седмица на спорта ще се проведе под мотото „Бъди активен всеки ден, всеки, навсякъде спортува“. В програмата на Седмицата  ще бъдат включени разнообразни прояви със спортна насоченост в цялата страна с участието на популярни публични личности и изявени български спортисти.

На територията на град София ще се проведат следните спортни събития:

  • 23 септември – Официално откриване на Европейската седмица на спорта на открито. Фокусът на програмата ще бъдат спортове, които могат да се практикуват в градска среда.
  • 24-25 септември – #BeActive Спортен панаир, зала „Асикс Арена“. Продължаваща инициатива, която предизвика интерес сред столичните училища през 2019 г. Панаирът беше посетен от над 2000 ученици. През 2020 г. форматът на събитието ще бъде запазен, като се променят часовете на провеждането му (11:00 – 19:00), предвид големия интерес от страна на родители и гости на столицата.
  • 26 септември – #BeActive Спортно селище и Нощ на спорта в пространствата пред Националния дворец на културата.
  • 27 септември – #BeActive Спорт на открито с изявени спортисти. Посланици на Европейската седмица на спорта, настоящи и от изминалите години, на открито, ще проведат тренировка или подходящи спортни занимания с деца и младежи.
  • 15-30 септември – Изложба на открито пред НДК за представяне на постиженията на българския спорт и историята на отбелязването на Европейската седмица на спорта в България.
  • 30 септември – #BeActive Спортен ден в училище. Провеждане на училищни турнири, с участието на училища в София, които имат сформирани отбори по определен вид спорт.

Допълнително ще Ви бъде изпратен формуляр за заявяване на интерес от страна на училищата за участие в конкретните прояви, включени в програмата.

За повече информация можете да се свържете с Илиана Христова и Нели Македонска от дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ на Министерството на младежта и спорта – тел.02 9300 810, ел. поща: [email protected], [email protected].

Организирането на всички събития от Европейската седмица на спорта ще бъде съобразено с изискванията и разпоредбите на Министерство на здравеопазването и препоръките на Европейската комисия за провеждане на публични прояви в условията на променяща се епидемиологична обстановка в резултат на разпространението на COVID-19.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-1347/20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/