ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Изх. № РУ01- 22283/31.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУ01-22043/27.08.2020 г. Ви уведомявам, че TimeHeroes.org слага началото на ”Купата на героите” — доброволческо състезание на училищата в България. От 2015 година TimeHeroes развива мрежа от ученически доброволчески клубове, които се включват в инициативи от платформата TimeHeroes.org или създават свои собствени мисии, в зависимост от свободното си време и интересите си. Вашите ученици могат да се включат в Купата на героите, като създадат свой училищен доброволчески клуб или се присъединят с вече действащ такъв.

Повече информация може да намерите в приложеното писмо от TimeHeroes.

Приложение:  Писмо от TimeHeroes

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г.

на  министъра на образованието и науката)