Покана за Изложение за образование – В час и извън клас

Изх. № РУО1-10676/18.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10612/13.04.2023 г. Ви уведомявам, че на 22.04.2023 г. (събота) от 10.30 до 17.30 ч. в Интерпред, гр. София се организира Изложение за образование, посветено на училищното образование и извънкласните дейности. По време на събитието ще има забавни работилници, семинари, демонстрации и открити уроци.

Повече информация на: https://abroad.darbi.eu/events/izlozhenie-v-chas-i-izvan-chas

За контакти: Бистра Илиева – тел. 0878 696 121 | e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-393/28.03.2023  г.

на министъра на образованието и науката/