Покана за конференция и дни на неформалното образование

Изх. № РУО1-20112/30.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Центъра за изследвания и иновации в неформалното образование с вх. №РУО1-19561/26.05.2022 г.  Ви уведомявам, че в периода 13-15.10.2022 г. ще се проведат дни на неформалното образование. Те са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учене през целия живот от всички възрасти. Инициативата ще се реализира като регионални дни на неформалното образование и Национална конференция с международно участие. Участие в инициативата могат да вземат както организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата. Всеки участник и слушател в конференцията ще получи сертификат. Подробна информация за събитието ще намерите в приложената покана.

С оглед гореизложеното, ще се проведат две предварителни информационни срещи: на 10.06.2022 г. и на 27.06.2022 г.

На 10.06.2022 г. от 12:00 до 13:00 ч. в ZOOM, желаещите автори могат да заявят участие в свободно достъпна онлайн консултативна среща относно изпълнение на изискванията за изготвяне на докладите, резюметата и постерите на следния линк:

https://us05web.zoom.us/j/82881300215?pwd=Vk1GMHJ6L2kxbys1dXF1bGpZN2ErQT09

Meeting ID: 828 8130 0215

Passcode: vH0XLa

На 27.06.2022 г. от 11:00 ч. в ZOOM, желаещите организации могат да заявят участие в свободно достъпна онлайн информационно-консултативна среща на следния линк:

https://us05web.zoom.us/j/84267806508?pwd=QU1pTEEwblU2K1gzcnRUSmFjQ09VZz09

Meeting ID: 842 6780 6508

Passcode: z4J73J

За въпроси: проф. Силвия Николаева – научен ръководител на конференцията и ръководител на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на Софийския университет на имейл: [email protected]

                               Приложение:

  1. Покана за конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД