Покана за конференция „Философия с деца: постижения и проекции“ – 14-15.10 2022 г. присъствено и онлайн

Изх. № РУО1-27629/13.07.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на катедра Философия на СУ „Св. Кл. Охридски“, с вх. № РУО -27425/12.07.2022 г., приложено Ви изпращам покана за конференция с международно участие „Философия с деца: постижения и проекции“, която ще се състои на 14-15 октомври 2022 г. Заявките за участие с тема и кратко описание се изпращат до 15.09.2022 г. чрез регистрационния онлайн формуляр на  адрес: http://tiny.cc/rc8tuz Информация за конференцията онлайн: https://pwcbulgaria.wordpress.com

Лица за контакт: д-р Цена Стоева и Иван Кирков, на електронен адрес: [email protected]

 

Приложение:

  1. Покана за конференция „Философия с деца: постижения и проекции“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД