Покана за кръгла маса „Зелената сделка и бъдещeто на инвестициите и банкирането“, 26.11.2021, организирано от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Изх. №РУО1-37947/18.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-37442/15.11.2021 г., Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират на 26 ноември 2021 г. от 10:30 ч. в хибриден формат – присъствен във ВУЗФ, зала 501 и онлайн – в Google Meet и излъчване на живо в социалните мрежи на ВУЗФ, кръгла маса на тема „Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането“.

Институционални партньори на събитието са Българската фондова борса и Green Centre за устойчиви финанси и енергетика.

До залата ще се допускат само лица със зелен сертификат, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно заповед № РД-01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Краен срок за регистрация за участие в кръглата маса: 24 ноември на: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД