Покана за Майсторски клас на тема „Компетентностният подход в образователния процес – интердисциплинарност, екипност и интерактивност в обучението“

Изх. № РУО1-32786/25.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32415/20.11.2019 г. приложено Ви изпращам Покана за организиран от II АЕГ „Томас Джеферсън“ в партньорство с Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“ на Майсторски клас на тема „Компетентностният подход в образователния процес – интердисциплинарност, екипност и интерактивност в обучението“.

Събитието ще се състои на 03.12.2019 г. от 09:00 ч. в актовата зала на II АЕГ, гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата № 26.

За регистрация на следния адрес: https://forms.gle/tfActc8dD5rJGz4t8

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОКАНА и Програма за събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД