Покана за Национална конференция „Да избереш Философия – ситуации и възможности“

Изх. № РУО1-33521/11.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Асоциацията на преподавателите по философия, с вх. № РУО1-34436/11.10.2021 г., приложено Ви изпращам покана за участие в Национална конференция „Да избереш Философия – ситуации и възможности“, която ще се състои на 3-4 декември 2021 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“, зала 1 или онлайн, съобразно епидемичната обстановка.

Конференцията се организира от катедра „Философия“ на Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Сдружение на университетските преподаватели по философия в България и Асоциацията на преподавателите по философия и е свързана с въвеждането на философията като профилиращ предмет във втори гимназиален етап.

Заявките за участие и кратко описание на начина и формата на участие (до 200 думи) се изпращат до 1 ноември 2021 г. чрез регистрационния онлайн формуляр достъпен на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/1ejCoz3cER6bdM5RMYLv1spLGyIV4q-ANoGWC_fynz5Y/viewform?edit_requested=true

Повече информация можете да намерите на сайта на конференцията: http://philosophyconference2021.wordpress.com/

 

Приложениe:

Покана за Национална конференция „Да избереш Философия – ситуации и възможности“  (постер)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД