Покана за Национална конференция на тема: „Цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование”, която ще се проведе на 27 и 28 април 2023 г. в гр. Габрово

Изх. № РУО1-8324/27.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №7524/21.03.2023 г., с вх. №РУО1-7524/21.03.2023 г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение, гр. Габрово, в партньорство с община Габрово, организират Национална конференция на тема „Цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование”, която ще се проведе на 27 и 28 април 2023 г. в гр. Габрово – зала „Възраждане”, с начало 09:00 часа. Участие в конференцията могат да вземат директори на детски градини и училища и учители в детска градина и в начален етап.

За участие е необходимо педагогическите специалисти да потвърдят своето участие най- късно до 07.04.2023 г. на ел. адрес: [email protected] или на телефон: 0876 972 603 – Галя Атанасова.

Приложение:

  1. Покана за Национална конференция на тема „Цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД