ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Изх. № РУО1-10320/12.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на Философски факултет на  ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, с вх. № РУО 1-9775/5.05.2020 г., приложено Ви изпращам покана за обучение за учебната 2020/2021 г. на катедра „Философски и политически науки”.

Приложение:

  1. Покана за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД