Покана за обучителен уебинар на ЕСРИ България

Изх. № РУО1-30167/20.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЕСРИ България с вх. № РУО1- 29678/16.09.2021г. относно обучителен уебинар, Ви уведомявам, че ЕСРИ България кани учители и директори на практическо онлайн обучение – уебинар „Надграждане и повишаване на уменията за работа с предоставяния софтуер по програма „ГИС в училище”.

Уебинарът е изцяло с практическа насоченост. Подготвя учителите да използват готови ГИС учебни материали, да създават свое дигитално съдържание и да провеждат часове с помощта на ГИС технологиите.

Уебинарът е подходящ за учители по география и икономика, биология и здравно образование, ИТ и история и цивилизация. В него могат да се включат учители и директори от училищата, участващи по програмата „ГИС в училище“ така и всички, които биха проявили интерес за бъдещо включване в нея.

Уебинарът ще се проведе с едно и също съдържание на две дати:

Участниците могат да изберат една от двете дати в зависимост от своята заетост.

Регистрацията за участие е безплатна.

За повече информация, посетете сайта – ГИС в училище.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да бъде предоставена на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД