Покана за онлайн обучителен курс на тема: „Еразъм+“ и еТwinning в полза на дистанционното обучение“

Изх. № РУО1-37140/11.11.2021 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36996/10.11.2021 г. от Център за развитие на човешките ресурси, Ви уведомявам, че в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning, Център за развитие на човешките ресурси организира онлайн обучение на тема: „Еразъм+“ и eTwinning в полза на дистанционното обучение“ на 18 – 19 ноември 2021 г.

Обучението е ориентирано предимно към директори и заместник-директори, но в него могат да се включат и учители от всички образователни степени. Такса участие не се изисква.

Срокът за регистрацията е 15 ноември 2021г., до края на деня.

Повече информация, програмата, както и линк за регистрация ще намерите в приложените документи.

 

Приложения:

  1. Информация за обучителния онлайн курс на тема: „Еразъм+“ и eTwinning в полза на дистанционното обучение“ и формуляр зя регистрация.
  2. Работна програма на обучителния онлайн курс на тема: „Еразъм+“ и eTwinning в полза на дистанционното обучение“.

 

 

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД