Покана за партньорство от Представителството на ЕК в България за провеждане на европейските инициативи „Отново на училище“ и „Отново в университета“ в България през 2024 г.

Изх. № РУО1-9875/25.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН № 9105-85/22.03.2024 г., постъпило с вх. № РУО1-9744/22.03.2024 г., Ви информирам, че Представителството на Европейската комисия в България със съдействието на Министерството на образованието и науката провежда инициативите „Отново на училище“ и „Отново в университета“. Европейската комисия в България традиционно кани българските колеги, работещи в европейските институции, да посетят училищата, които са завършили. По Ваша покана могат да посетят и други училища. Целта на инициативите е да направят Европейския съюз по-разбираем за неговите млади граждани. През 2024 г. темите, по които те ще говорят с учениците, са: бъдещето на Европа през погледа на младите, възможностите за младите в ЕС, повишаване осведомеността относно важността на гражданската активност и демокрацията и Европейски избори, 2024.

Центровете „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” и Европейските документационни центрове също традиционно се включват в инициативите., като техните координати са предоставени на страницата на Представителството на Европейската комисия в България:

http://ec.europa.eu/bulgaria/services/contact-points_bg

За координация и всякакви въпроси, свързани с инициативата, училищата могат да използват основния имейл адрес на инициативата

[email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката/