Покана за посещение на Националния политехнически музей на 17.09.2022 г.

Изх. № РУО1-32049/30.08.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо от директора на Националния политехнически музей, с вх. № РУО1-31883/29.08.2022 г., Ви информирам за отправена покана за посещение в музея на 17-ти септември 2022 г. (събота) във връзка с отбелязване на Европейските дни на наследството и празника на нашата столица. На празничния ден от 11:00 ч. ще бъдат представени новите музейно-образователни програми и предложения на музея, а от 17:00 ч. ще бъде презентирана жилищната архитектура в София между двете световни войни, събитие, особено подходящо за ученици от гимназиален етап с интереси в областта на строителството и архитектурата. Входът на музея ще бъде свободен, заповядайте!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД