Покана за семинар-дискусия за профилираната подготовка по география и икономика за 12 клас – модул 6

Изх. № РУО1-27661/ 31.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27512/30.08.2021 г. на Института по информационни и комуникационни технологии (ИКИТ) – БАН, Ви уведомявам, че 3 септември 2021 г. (петък) от 14:00 часа ще се проведе семинар-дискусия за профилираната подготовка по география и икономика за 12 клас – модул 6. Събитието е с продължителност 80 минути.

Събитието е предназначено само за учители по география и икономика, които ще преподават по програмата за профилирана подготовка.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 2 септември 2021 г. включително на следния линк: Регистрация.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД