Покана за съвместна дейност с Техно Меджик Ленд

Изх. № РУО1-28873/15.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „София Тех Парк“ АД  вх.№РУО1-28082/09.10.2020г., Ви уведомявам, че „София Тех Парк“ АД  и Техно Меджик Ленд са изградили  постоянна експозиция с 48 интерактивни експоната в областите на физиката, математиката, информационните технологии, технологиите на дигиталната трансформация.

В тази връзка, Техно Меджик Ленд предлага: общо посещение или посещение по избрана тема, съпроводено с обяснения и включена демонстрация; място за провеждане на изнесени уроци и тематични занимания; лабораторни упражнения по теми, изучавани в час, в които учениците изпълняват самостоятелно планирани експерименти; организиране на допълнителни извънкласни курсове и практически работилници. Предвидена е и възможност за провеждане на училищни събития: връчване на свидетелства, конкурси и състезания; организиране на различни обучения за служители, мероприятия свързани с децата на служителите (новогодишни, тематични празници и събития, обучения и семинари за учители; Програми за тиймбилдинг (за възрастни)).

Всички дейности в Техно Меджик Ленд се извършват при стриктно спазване на действащите противоепидемични правила.

При проявен интерес от Ваша страна за повече информация можете да се свържете с Кристина Атанасова на телефон: 087 875 7590, електронна поща: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК  РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД 02-2316/12.10.2020 г. на Началника на РУО-София – град)