Покана за трети конгрес на университетите в Югоизточна Европа и Азия (УЮЕА)

Изх. № РУО1-8530/22.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-08281/21.02.2022 г.,  Ви уведомявам, че на 24 февруари 2022 г. от 14:00 до16:00 ч.  в зала „Родопи“ на  Конгресен център – ет. 1, ИЕЦ, ще се проведе Третия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия (УЮЕА) за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии.

Организирана е дискусия от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, в партньорство с Министерство на туризма, Националния борд по туризъм и ваканция и СПА Експо, на тема „Сътрудничество в образованието и науката и създаване на консорциум в областта на ученическите и студентските бригади, учебни практики и стажове в държавната и общинска администрация, културни институти и търговски дружества“.

Желаещите да участват в събитието следва да потвърдят на: [email protected] /+359 887521263, доц. д-р Румен Драганов

С оглед спазване на мерките за безопасност е необходимо представяне на „зелен сертификат“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД