ПОКАНА ЗА УЕБИНАРИ: ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, СЪВМЕСТНО СЪЗДАВАНЕ

Изх. № РУО1-21853/25.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21747/24.08.2020 г., Ви уведомявам, че Националният учебен център организира безплатни уебинари на тема „Игри на дезинформация“ и „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“.

 

Уебинар „Игри на дезинформация“:

Дата и час: 26-ти август, сряда, от 18:30 до 19:15 часа, платформа: Zoom!

Заявки за регистрация могат да се правят през страницата на събитието!

https://www.facebook.сот/events/229844995136472 /

 

Уебинари „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“:

Дата и час: 27-ми август, четвъртък, от 18:30 до 19:00 часа, платформа: Zoom!

Заявки за регистрация могат да се правят през страницата на събитието!

https://www.facebook.сот/events/304012070677687 /

 

Допълнителна информация за предстоящите уебинари може да получите на адрес: https://www.ntcenter.bg/

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1346/20.08.2020 г.

на  министъра на образованието и науката)