Покана за уебинар на тема „Европейската инвестиционна банка и устойчивото развитие“ на 04.05.2022 г.

Изх. № РУО1-15191/20.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14793/18.04.2022 г.  Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира уебинар със специален гост-лектор д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, на 4 май от 15.00 ч. в платформата Google Meet. Темата на лекцията е „Eвропейската инвестиционна банка и устойчивото развитие“.

Повече информация за събитието може да откриете на линка: https://vuzf.bg/novini/vuzf-organizira-uebinar-s-lilyana-pavlova-za-rolyata-na-evropeyskata-investitsionna-banka-za-ustoychivoto-razvitie-na-evropa

Регистрацията продължава до 2 май на е-mail [email protected]

 

                               Приложение:

  1. Покана за уебинар.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД