Покана за участие във ІІ Международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

Изх. № РУО 1-22929/04.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-22652/03.09.2020 г., Ви уведомявам, че ДГ„Мики Маус“, град Габрово, РЕМО „Етър“ и Сдружение ИМКА Габрово организират ІІ-ри Международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“ през месец октомври 2020 г.

Фестивалът включва следните събития:

  • Конкурс за детска рисунка или колаж „Традиции, багри, красота в националните ни носии и българските шевици“ (право на участие имат деца от 5 до 8 години).
  • Педагогически форум „Традиции и настояще“ (няма конкурсен характер)

Материалите се изпращат до 10.10.2020 г. съгласно регламента на фестивала.

За повече информация и въпроси:

Моника Михайлова, тел.: 066/804005, 0889 433804

Бистра Георгиева-Чиприянова, тел. 0887 392269, e-mail: [email protected]

Приложение:

  1. Регламент на фестивала „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/