Покана за участие в Десети юбилеен турнир по плуване за „Купа София“

Изх. № РУО1-31769/12.11.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19–УЗ21-1789/11.11.2019 г., вх.№ РУО1-31624/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град организират Десети  юбилеен турнир по плуване за „Купа София“.

Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 03 и 04 декември 2019 г /вторник и сряда/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за три възрастови групи, както следва:

VII-X клас и XI-XII клас – 03.12.2019 г. /вторник/

V-VII клас – 04.12.2019 г. /сряда/

Техническата конференция ще се проведе на 02 декември 2019 г. /понеделник/ от 12:00 до 14:30 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване „Купа София“, без да се нарушава учебния процес.

Приложение:1. Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“;2. Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД