Покана за участие в ИНТЕРАКТИВЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за образователен видео репортаж и/или аудио подкаст

Изх. № РУО1-16550/02.06.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-16085/30.05.2023 г. Ви уведомявам, че  „Националният експертен екип по професионално образование и обучение” към Центъра за развитие на човешките ресурси отправя покана за участие в интерактивен Национален конкурс за образователен видеорепортаж и/или аудио подкаст за ученици от гимназиален етап на тема „Какво подобрих в своите умения в професионалното ми обучение?”,  който е част от инициативите, посветени на  обявената от Европейската комисия 2023 година за „Европейска година на уменията”. Целта на конкурса е споделяне на опит, допринесъл за придобиване или усъвършенстване на уменията на учениците от участието им в училищни и/или проектни дейности, както и от дейности, свързани с участието им в образователна мобилност.

Конкурсът ще се проведе в две категории: Категория А – видеорепортаж/подкаст и Категория Б – аудио подкаст. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса – до 30 юли 2023 г., на следния имейл адрес: Navett_[email protected] 

Цялата информация и документация относно условията за участие, провеждането и оценяването на участниците в конкурса, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/interaktiven-natsionalen-konkurs-za-obrazovatelen-video-reportazh-i-ili-audio-podkast/

Моля да сведете информацията на вниманието на  учениците от гимназиален етап в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД