Покана за участие в конкурси по повод 143 години от Освобождението на България

Изх. № РУО1-3990/02.02.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с регламентите на литературен конкурс „Пътят на българите към Освобождението“ и конкурс за рисунка „Тоз, който падне в бой за свобода…“, обявени  от Съюза на българите в Кипър и БУ „Никола Вапцаров“, гр. Никозия. Конкурсите са насочени към ученици от I до XII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 25 февруари 2021 г.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурсите.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД