Покана за участие в Младежкия форум „Voice it 2022“ на Национална мрежа за децата (НМД) в партньорство с Младежка мрежа „Мегафон“

Изх. № РУО1-39349/27.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Национална мрежа за децата /НМД/, с вх. № РУО1-39096/25.10.2019 г., приложено Ви изпращам покана за тазгодишното издание на младежкия форум „Voice it 2022“ – ежегоден форум, организиран от Национална мрежа за децата (НМД) в партньорство с Младежка мрежа „Мегафон“. Темата на събитието е „ Психично здраве“ и ще се проведе на 20 ноември – неделя  от 13.00 ч. до 16.30 ч. в зала 6 на НДК, за да се отбележи  33-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето и Международния ден на детето.

Крайният срок за регистрация е 15.11. 2022 г. на имейл: [email protected]

 

Приложение:

  1. Покана за събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД