Покана за участие в Национален конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“

Изх. № РУО1-25479/21.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25312/21.09.2020 г., Ви уведомявам, че за седма поредна година Сдружение „Усмивка“ и Община Бургас, организират Национален конкурс на тема „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“ – да кажем СТОП на заразата със Сдружение „Усмивка“ – от 20.09.2020 г. до 15.11.2020 г.

Конкурсът се провежда в шест категории:

І-ва категория – „Най-усмихнатите деца в детската градина“

ІІ-ра категория – „Най-усмихнати първолаци“

ІІІ-та категория – „Най-усмихнат начален курс“ от ІІ до ІV клас

ІV-та категория – „Най-усмихната прогимназия“ от V до VІІІ клас

V-та категория – „Най-усмихнати гимназисти“ от ІХ до ХІ клас

VІ-та категория – „Най-усмихнати абитуриенти“

Всеки желаещ да се включи в конкурса трябва да изпрати фотография на класа с размер А4 (може и по-голям формат) до 15 ноември 2020 г. съгласно регламента на конкурса.

 

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД