Покана за участие в Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“ и Национален конкурс за поезия “И ти си в мене – ти, родино моя”

Изх. №РУО1-37501/16.11.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-37133/11.11.2021 г. Ви уведомявам, че община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“ и Национален конкурс за поезия “И ти си в мене – ти, родино моя” за ученици от V до XII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 20 декември 2021 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище

Приложения:

  1. Регламент на Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“.
  2. Регламент на Национален конкурс за поезия “И ти си в мене – ти, родино моя”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД