Покана за участие в Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“

Изх. № РУО1- 29595/16.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-361/15.10.2019 г., вх. № РУО1-29363/15.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето.

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот.

Подтемите са:

1.      „Зная как да се грижа за здравето си“;

2.      „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея“;

3.      „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ може да намерите на: https://www.sacp.government.bg/ .

Приложение:

1.      Регламент на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД