Покана за участие в предизвикателство „ДЕБАТИ“

Изх. № РУО1-15861/29.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15590/26.06.2020 г., Ви уведомявам, че Фондация „ЕкоОбщност“ отправя покана за участие в предизвикателство „ДЕБАТИ“.

Предизвикателството „Дебати за климата“ е международна младежка инициатива, която ще се проведе през 2021 г. в рамките на проект „Климат на промяна“.

За допълнителна информация: Дима Котева, ,  тел.: 0899 798 592, www.bepf-bg.org

 

  Приложение: Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД