Покана за участие в програма „Родители и учители за устойчиви общности“

Изх. № РУО1-26586/06.07.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26074/05.07.2022 г., Ви уведомявам, че Асоциация Родители отправя покана към училищата да изградят или усъвършенстват училищната политика за системно взаимодействие с родителите. Програмата „Родители и учители за устойчиви общности“ ще бъде безплатна за училищата, с които ще се работи.

Основните акценти в програмата  са следните:

  • Подобряване на взаимодействието между родителите и училището, чрез изграждане на доверие и модел на сътрудничество;
  • Повишаване на капацитета на учителите в работата им с родителите;
  • Изграждане на училищна общност със споделени ценности и визия за училището;
  • Прилагане на политика за системна работа с родителите, разработена за конкретното училище.

За да кандидатстват за участие в програмата училищата трябва да изпратят мотивационно писмо.

За допълнителна информация: Зорница Трифонова – координатор програма „Родители и учители за устойчиви общности“, тел: 0888 449 678,  e-mail: [email protected]

 

Приложение: Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД