ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА НА ДИРЕКТОРИ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ – СОФИЯ

Изх. № РУО1-28284/02.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ в РУО – София – град, с вх. № РУО1 -27937/30.09. 2019 г., Ви уведомявам, че ПИЦ по ПН към Столична община е орган за изпълнение на дейностите по превенция употребата на психоактивни вещества на Общински съвет по наркотични вещества на Столична община.

През настоящата учебна година центърът работи по проект за превенция на употребата на психоактивни вещества „Кодово име Живот“ за ученици V- VII клас, ориентиран към формиране на социални умения за превенция на употребата на психоактивни вещества. В тази връзка се организира работна среща с педагогически специалисти на училища /директори, педагогически съветници, училищни психолози/ за представяне на проекта.

Моля, желаещите да участват да се регистрират до 9.10.2019 г. с писмо за участие  в свободен текст от името на директора на адрес: [email protected].

За повече информация: Росица Станулова и Миглена Петкова – тел: 02 931 12 02

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 02- 2183/30.09. 2019 г. на началника на РУО – София-град/